Ankara Valiliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü Yıllık İşletme Cetveli ile ilgili resmi yazısı ektedir.
 
/kurumlar/camlidere.gov.tr/y%C4%B1ll%C4%B1k%20i%C5%9Fletme.pdf